..ขอต้อนรับเข้าสู่..เว็บไซต์สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว..


ซื้อ-ขายข้าวสังหยดพัทลุง จำนวน 500ตันข้าวเปลือก
ติดต่อ: นายพลภัทร_คงแก้วขาว
โทร: 0815404072
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105 จำนวน 2,000 ตัน
ติดต่อ: แสงเทียน
โทร: 089-7564273
หน่วย: บาทต่อตัน         ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 เม.ย. 2555
 มี.ค. 2555
 ก.พ. 2555
 ม.ค. 2555
 ธ.ค. 2554
 พ.ย. 2554
 ต.ค. 2554
 ก.ย. 2554
 ส.ค. 2554
 ก.ค. 2554
 มิ.ย. 2554
 พ.ค. 2554
เหลืองปะทิว ชุมพร พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
เหลืองปะทิว ชุมพร

1. ความเป็นมา
เหลืองปะทิว เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอปะทิว ปลูกครั้งแรกประมาณ พ.ศ.2340 บริเวณบ้านเกาะ หรือเกาะชะอม ในพื้นที่ของหัวเมืองยิ่ง เจ้าเมืองปะทิว แพร่ขยายอยู่ในชุมชนบ้านดอนตะเคียน บ้านหัวนอน และบ้านดอนแตง พ.ศ.2400 ขยายพื้นที่ปลูกไปยังตำบลดอนยาง ตำบลปากคลอง ตำบลสะพลี บริเวณคลองช้างตาย (บ้านปากด่าน) ต่อมามีผู้นำไปปลูกยังต่างอำเภอ และจังหวัดในภาคกลาง เช่น เพชรบุรี ราชบุรี ฯลฯ  พ.ศ.2498 กรมการข้าว ได้นำไปปลูกคัดเลือก แบบคัดเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้รับการพิจารณาเป็นพันธุ์รับรอง เป็นข้าวพันธุ์เหลืองประทิว 123 ในปี 2508

Image

2. แหล่งปลูก
ข้าวเหลืองปะทิว หรือเหลืองประทิว 123 เป็นข้าวพันธุ์หนัก ต้นสูง เหมาะต่อการปลูกในสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม ปลูกในดินเปรี้ยวได้ดี

Image

3. ลักษณะประจำพันธุ์
เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร ออกดอกประมาณ กลางเดือนพฤศจิกายน คอรวงยาว เมล็ดเรียวยาว ข้าวสารแกร่ง มีสีขาว เลื่อมมัน ข้าวสุกร่วนค่อนข้างแข็ง เหมาะกับผู้บริโภคที่นิยมข้าวแข็ง โดยเฉพาะในภาคใต้

 ปรับปรุงพันธุ์โดย :  กลุ่มผู้ปลูกข้าว ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
และ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว


จัดทำโดย : สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
  กรมการข้าว

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ระบบผู้จัดการนาข้าว
เวบเมล์
ชมรม
เศรษฐกิจข้าว
แปรรูป
ข้าว GI
ข้าวพื้นเมือง
โลจิสติกส์
บรรจุภัณฑ์
ศาลาข้าวไทย
GAP
ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ข่าวข้าว
home contact search contact search